Parlamentarismo x prezidentalismo
5/5 11

Parlamentarismo x prezidentalismo

Parlamentarismo x prezidentalismo

Parlamentarismo x prezidentalismo parlamentarismo x presidencialismo o parlamentarismo é caracterizado por possuir todo o poder concentrado no parlamento.

Parlamentarismo x prezidentalismo